top of page
  • Obrázek autoraEva Pru

Jak učíme děti mluvit

Aktualizováno: 30. 12. 2021Na statku Horticon, z.s. se nám podařilo vytvořit inovativní metodu

Logopedie v hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi.


A co to vlastně je?

Laicky řečeno formulování a trénování řeči za působení koně a vůbec prostředí statku.

Naše ojedinělá metoda velmi pomohla

ke komplexnímu rozvoji dětí s narušenou komunikační schopností. Náš tým k ní vytvořil ve spolupráci s rakouským partnerem metodiku Prvky logopedie

v hiporehabilitaci a mnoho otestovaných pomůcek. V současné době nevíme

o nikom, kdo by podobný koncept uplatňoval v takové šíři a odbornosti, jak to pojímáme u nás.

Hravou metodou pracujeme na rozvoji hrubé a jemné motoriky konkrétními činnostmi, které mají jasný smysl a cíl.

Děti se pak projevují nenuceně. Hyperaktivní děti se zklidní, zakřiknuté se pomalu učí prosazovat ve "stádě" = společenství.

V logopedicko-hiporehabilitační jednotce, jak hodinu odborně nazýváme,

děti pracují s koňmi ze země i z jejich hřbetu (např. pečují o koňskou hřívu,

srst i kopyta, učí se správně sedět v sedle a zároveň plní úkoly navazující na procvičování řeči).

Individuální podpora zaměřená na osobu a výběr činností specifickou pro dané dítě.

Odborná pracovní skupina ve složení speciální pedagog - logoped, instruktor HPSP,

vodič koně, asistent a kůň spolupracují a dávají prostor k vyjádření dětí

a podporují je při aktivitě.

A jak podotýká garant metody za logopedii Mgr. Viola Jónová: "Zaměřujeme se

na oslabené stránky řeči jako je sluchová percepce, vyjadřování, výslovnost, gramatika, čtenářská a matematická pre/gramotnost, posloupnosti dějové i časové.

Také na rozvoj ostatních dovedností nutných k úspěšné interakci s okolím (zraková percepce, pozornost, koncentrace, paměť, vnímání času, prostoru a tělesného schématu).
41 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page