top of page

Klíčové dobrovolnictví v Jihlavě

Aktualizováno: 7. 6. 2023


Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava je jedno z klíčových dobrovolnických center v Kraji Vysočina.

Centrum realizuje dobrovolnické programy v registrovaných sociálních a zdravotních

službách a podílí se na projektech a aktivitách vyvíjených Oblastní charitou Jihlava zaměřených na sociálně a zdravotně znevýhodněné, děti, mládež, osoby ohrožené závislostí, romskou populaci, seniory, nemocné i nevyléčitelně nemocné.

Dobrovolníci pomáhají lidem zkvalitnit život a také prostředí, ve kterém společně žijeme.


Naše dobrovolnické centrum má také oficiální statut vysílající organizace, a proto také realizujeme dobrovolnické programy ve dalších organizacích.


V současné době nabízíme tyto dobrovolnické programy:

Dobrovolnický program kontaktního Centra U Větrníku (osoby ohrožené závislostí)

Dobrovolnický program Centra primární prevence (komplexní program systematické

všeobecné primární prevence pro děti předškolního věku, žáky 1. a 2. st. ZŠ a studenty SŠ. Cílem programu je předcházet vzniku společensky nežádoucích jevů jako je šikana, závislosti, kriminalita, násilí nebo rasová nesnášenlivost).

Dobrovolnický program Nízkoprahového klubu Vrakbar (děti a mládež ve věku 6 – 26 let, která se nemůže nebo nechce zapojit do standardních volnočasových aktivit. Dává přednost pasivnímu trávení volného času mimo domov. Klienti často zažívají nepříznivé sociální situace)        

Dobrovolnický program nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ERKO (romské děti

a mládež)

Dobrovolnický program projektu Fabiola (Klubíčko) (sociálně aktivizační služby pro rodiny

s dětmi)

Dobrovolnický program projektu Adapta (odlehčovací služba pro osoby se zdravotním postižením a sociálně znevýhodnění)

Krizový dobrovolný tým

Dobrovolníci při fundraisingu

Dobrovolnický program Bárka – charitní domácí hospicové péče Jihlava (nevyléčitelně

nemocní)

Dobrovolnický program v TP SOVY (terénní programy pro lidi žijící ve vysoké míře sociálního

vyloučení)

Dobrovolnický program v z.ú. ŽIVOT 99 - JIHLAVA, (senioři a zdravotně postižení)

Dobrovolnický program Denního a týdenního stacionáře Jihlava (děti a dospělí s mentálním a kombinovaným postižením)

Dobrovolnický program v Nemocnici Jihlava (především dlouhodobě nemocní pacienti)

Dobrovolnický program v Domově seniorů Stříbrné Terasy o.p.s. (senioři)

Dobrovolnický program v domech s pečovatelskou službou provozovaných Magistrátem

města Jihlavy (senioři a zdravotně znevýhodnění).

Dobrovolnický program v Centru na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina (děti,

mládež, cizinci)

Dobrovolnický program v organizaci VOR Jihlava, z.ú. (sociální služby komunitního charakteru pro lidi s duševním onemocněním)

Dobrovolnický program v zařízení ALZHEIMER HOME Jihlava (senioři, zdravotně

znevýhodnění)

Dobrovolnický program v zařízení SeneCura Telč (senioři, zdravotně znevýhodnění)

Dobrovolnický program v příspěvkové organizaci Domov Ždírec (senioři, zdravotně

znevýhodnění)


Mezi další aktivity Dobrovolnického centra také patří:

Tříkrálová sbírka

a sbírka Koláč pro hospic a některé jednorázové akce pořádané Oblastní

charitou Jihlava (např. Den charity, Národní potravinová sbírka, Běh pro Bárku).
"Zájemcům o dobrovolnictví nabízíme možnost domluvit si termín a zkusit si nezávazně dobrovolnickou činnost v některém z výše uvedených projektů.

Pokud se vám nezištná pomoc druhým zalíbí, moc rádi vás přivítáme v řadách našich dobrovolníků", vzkazuje Roman Mezlík, koordinátor dobrovolníků.41 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


bottom of page