top of page

KOUS podporuje projekt Rizóma

Aktualizováno: 5. 4. 2022

Rizóma je vzdělávací a akcelerační program pro mladé lidi a neziskové organizace

na Vysočině. Ústředním cílem Rizómy je podpořit účastníky v klimatické a udržitelné podnikavosti, resp. v objevování, vytváření a využívání podnikatelských příležitostí,

které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu vytvářením společenských

a environmentálních zisků pro Vysočinu.


Poptávka po udržitelných řešeních roste a udržitelný trh se vytváří i na Jihlavsku a Vysočině. Klíčovým stimulem této transformace je klimatický závazek EU dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, který se zhmotňuje v tzv. Zelené dohodě pro Evropu. Současně s tím se proměňuje i chování spotřebitelů, kteří čím dál více vyžadují produkty a služby, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Specifickým místním stimulem bude zavádění mechanismů odpovědného zadávání, které plánuje město Jihlava, stejně tak vyhodnocování udržitelnosti jeho investičních záměrů či plánované rozšíření podmínek Zásad pro spolupráci s investory. Obdobné plánuje i Kraj Vysočina.


Trendy naznačují, že dnešní mladá generace hledá smysluplnou práci. Potvrzuje to například průzkum univerzity Olivet Nazarene (2019), podle něhož je pro 90% dotazovaných mileniálů důležité, aby jejich práce měla pozitivní dopad na svět. Světové ekonomické fórum (2020) upřesňuje, že pro tuto generaci už nestačí jen pracovat pro firmy s pozitivní misí, ale že chtějí vidět naplňování této mise autentickými a ambiciózními způsoby. Podnikání s přesahem na environmentální, oběhové a sociální inovace má obrovský potenciál tuto touhu naplnit a současně udržtet či přilákat mladé talentované lidi k životu na Vysočině.


Rizóma chce podnítit budování komunity nadšenců udržitelnosti a udržitelného podnikání. Absolventi si projdou dvouměsíčním kurzem, kde se seznámí s různými perspektivami udržitelnosti, pochopí megatrendy ovlivňující Vysočinu a zároveň rozvinou své podnikatelské kompetence. Během kurzu se potkají se zkušenými lektory a mentory. Kurz bude zakončen v červnu prezentací podnikatelských záměrů na krajské přehlídce tvořivosti Kreatina. Tři nejlepší projekty získají odměnu každý 25.000,- Kč a potenciálně jeden vybraný získá možnost investice až do výše 250.000,- Kč od akcelerátoru Yottabe.com .


Program realizuje spolek Téma dne a konzultační společnost SUSTO - Sustainability Tools, kteří se společně věnují rozvoji klimatického vzdělávání a výchově k udržitelnosti. Program je pro účastníky zdarma a přihlásit se je možné do 8.dubna. Více informací je k dispozici na: https://susto.earth/edurizoma/rizomajdenavysocinu.7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page