top of page
  • Eva Pru

Podporujeme dobrovolnictví

Aktualizováno: 8. 1.

Minulý týden proběhla v Humpolci konference s názvem

Dobrovolnictví v Kraji Vysočina.

Pozvání přijali neziskové organizace i zástupci státní správy.

Pozvali jsme školské instituce i studenty a další osobnosti, jednotlivce i skupiny.

Dobrovolnictví je pro každého a každý má co říct.

I Vysočina má svůj silný hlas a potřebuje, aby i o našem dobrovolnictví bylo slyšet.

Tuto jedinečnou akci pořádal KOUS Vysočina, z. s. ve spolupráci s Krajem Vysočina, Hodinou H, z. s. a Fokusem Vysočina, z.ú.

Nový humpolecký prostor Mikádo, který slouží jako komunitní centrum,

se stal na dva dny místem

pro všechny, kteří se dobrovolnictví věnují, rozumí mu, pracují s ním

nebo ho podporují či plánují podpořit.

Úvodního slova se ujal předseda spolku KOUS Vysočina,

pan Jan Petr Nekovář,

1.náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, paní Hana Hajnová,

ředitelka spolku Hodiny H,

paní Daniela Havlíčková

a ředitelka Fokusu Vysočina,

paní Anna Šimonová.Čtvrtek patřil panelovým diskuzím a workshopům.

První panelová diskuze nesla název „dobrovolnictví u nás“,

kdy se podíleli o své zkušenosti odborníci

z různých institucí.

Jako byla paní Hana Hajnová za Kraj Vysočina, paní Eva Švecová ze Sdílení, o. p. s.,

pan Čestmír Horký z nadace Znesnáze21,

a paní Veronika Procházková z Hero Clan.


Druhý panel představil „dobrovolnictví v zahraničí“, kdy se slova chopila

paní Jana Karasová z organizace Střed, paní Iva Maciá z Hodiny H

a pan Aleš Urban s paní Veronikou Winnik, kteří vycestovali jako dobrovolníci do zahraničí

v rámci Evropské dobrovolné služby, která dnes nese název Evropský sbor solidarity.


Odpolední workshopy se věnovaly tématům, jak se stát dobrovolníkem, jak dobrovolnictví podporuje osobní a osobnostní růst

a také, jak se zapojit

do zahraničního dobrovolnictví a to formou spolupráce se zahraničním dobrovolníkem v Kraji Vysočina nebo formou vycestování

za dobrovolnictvím.

Všechna témata zpracovaly kolegyně z organizace Hodina-H, které mají mnohaleté zkušenosti se všemi typy dobrovolnictví.


Závěr bylo setkání zástupců neziskového sektoru (networking),

kdy se vzájemně podpořili nebo sdíleli své zkušenosti a dobrou praxi. Setkání se neslo

v přátelském duchu a přineslo i navázání nové spolupráce.Během dne byla odprezentována přínosná práce fotografa Milana Šustra a výběr