top of page

Spolupráce je náš jeden z cílů

Aktualizováno: 9. 5.


Jako koordinační uskupení neziskovek

v Kraji Vysočina již řadu let spolupracujeme

na plnění cílů a výzev,

které nás neziskovky spojuje.

Spolupracujeme na společném webu, online prostředí pro neziskovky NeziskON.

Spolupracujeme formou naší pracovní skupiny na rozvoji a podpoře dobrovolnictví v kraji.

Letos i na mezinárodní úrovni v projektu Stay tuned!


Nově jsme začali spolupracovat v rámci aktivity Dny dobrovolnictví s regionálními dobrovolnickými centry napříč republikou a tím pádem i s Ministerstvem vnitra ČR.


Spolupracujeme se skupinou firem YOTTABE a zprostředkováváme firemní dobrovolnictví.


Spolupracujeme s Krajem Vysočina prostřednictvím pracovní skupiny pro NNO, kde jsou zástupci KOUS Vysočina z. s. a odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Vede ji 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Hana Hajnová. Sama je součástí neziskového světa a působí jako dobrovolník.

Spolupracujeme s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace, kde jsou někteří

z KOUS Vysočina, z. s. angažováni.


Spolupracujeme s Radou dětí a mládeže Kraje Vysočina (dále RDMKV).

Předseda RDMKV, Bc. Jan Burda je člen výkonné rady naší střešní organizace

a to již několikáté volební období.

Spolupracují, dobrovolně řídí a řeší problematiku neziskového sektoru za koordinační uskupení neziskovek také další aktivní členové výkonné rady: předseda Jan Nekovář, ONSENDO club, místopředsedkyně Mgr. Hana Chloupková, Občanská poradna Třebíč, Daniela Havlíčková, Hodina H, Veronika Procházková, HERO CLAN.


Spolupracujeme s firemním sektorem prostřednictvím CzechInvest, regionální kanceláře Jihlava. Ředitelka kanceláře Adéla Lánová se navíc v loňském roce stala členem naší dozorčí rady (dále DR). Dalším novým členem DR je Jakub Dvořák, Barevný svět, z.ú.

A předsedou DR je opět Jozef Zetěk, ředitel NNO Chaloupky, o.p.s.
Spolupracujeme s další řadou zajímavých subjektů a osobnostmi...

Vážíme si každé spolupráce a každé společné práce.


Spolupracujeme napříč obory a šíříme potenciál mezioborového setkání. Inspirace a sdílení vlastních metod a postupů je rozvojem neziskového sektoru nikoli cestou konkurenčního boje, jak se někdy s obavami tradovalo.

Spolupracujeme na aktivitách pro vás.

Spolupracujeme s vámi.Přidáte se?


Napište nám.


Volejte.

777 824 076

koordinátorka Eva


11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page