top of page

Být či nebýt aneb pít či nepít ...


Je na nás, jak se chováme. Ač se to někdy nemusí zdát, máme právo volby. Můžeme si volit vládu, prezidenta, obecní zastupitelstvo. Můžeme se rozhodnout, jestli pojedeme na dovolenou k moři či na Šumavu. Dokážu si představit, že nám někdy taková volba či volby zamotá hlavu. Znáte to. Nemohu se rozhodnout, váhám a pak lituji rozhodnutí které jsem udělal a v duchu si slibuji, že příště se rozhodnu opačně. Stejně to platí i u užívání alkoholu. Můžeme se rozhodnout, jestli si v oblíbeném baru dám pivo, lihovinu koktejl či víno. Je taky čistě na nás, jak dlouho v podniku tohoto druhu zůstanu. Jestli přijdu jen na „jedno“ nebo se zdržím až do ranního kuropění. Jinými slovy řečeno, to, jestli začnu pít alkohol nebo ne, je naší volbou, naši svobodnou volbou.


Alkohol dokáže různá (zdánlivá) kouzla. Když se napijeme spadne z nás stres, neprožíváme tak intenzivně trable, které život přináší. Z absolutních nemehel se rázem stávají výteční tanečníci a ze zamlklých podivínu výteční společníci. Jsme okouzlující, krásní za každé okolnosti. Nepřekonatelně inteligentní a také velmi silní. To vše a možná ještě trochu víc nám může tenhle „kouzelník alkohol“ zařídit, jenže vždy na dluh. Alkohol je totiž lichvář. Lichvář, který půjčí na cokoli a kdykoli jen chceme. Půjčuje ale na velmi vysoký úrok, který si nemilosrdně vymůže nazpět a toto rozhodnutí už nemáme ve svých rukou.

Lichvář jménem alkohol si pro svoji splátku vždy přijde, není před ním úniku. Člověk pak může zaplatit zdravím, vztahy, postavením, zaměstnáním, samozřejmě penězi. V podstatě vším. V jakém rozsahu bude člověk platit je odvislé od toho, kolik si půjčí a co všechno si tento nemilosrdný lichvář vezme navíc. Jak jsem naznačil, tam už trochu ztrácíme možnost volby, možnost se rozhodnout. Pokud se to stane a věřte mi nikomu to nepřeji, může pomoci léčba. Adiktologická ambulance, Psychiatrická nemocnice, nebo jiné zařízení které se specializuje na léčbu závislostí. Pak jsme tu my, tedy doléčovací program, kde také můžeme pomoci. To nejtěžší se odehraje v Psychiatrické nemocnici, tam člověk vystřízliví a možná že až tam se ukáže kolik si lichvář alkohol odnesl. Doléčovací program je tu, aby lidem, kteří se s tímto lichvářem zapletli, pomohl se zbavit tohoto pouta. Aby volně a bezpečně přešel zpět do společnosti, kde se lidé mohou rozhodovat, jak se zachovají. Pomoc formou doléčovacích programů nabízí na Jihlavsku Následná péče Jihlava pod Oblastní charitou Jihlava. Následná péče Jihlava pomáhá lidem, kteří prošli léčbou závislosti, vytvářet podmínky k tomu, aby mohli i nadále úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

Je tedy na každém, jak se rozhodne. Jestli se s prominutím prochlastáte až do deliria tremens, prosím, je to vaše volba. Jestli budete opatrnější a budete přemýšlet střízlivěji je také naše volba. Pokud nepijete alkohol vůbec…no vaše volba. Já jsem vás vlastně trochu nesměle a skromně chtěl požádat o to, zdali by, jste se nepřipojili k iniciativě „Suchej Únor“. Jde o to celý únor nepít žádné alkoholické nápoje. Nevybíráme tímto způsobem na nemocné děti, ani tím nezachráníme žirafu v Africe, jde o to vyzkoušet si, jestli jsme schopni nepít alkohol měsíc v kuse. Možná že to ale bude pro vás moc těžké, v tom případě se na suchej Únor vykašlete a choďte do hospod tak jak jste zvyklí. Každý má právo volby. Každopádně kdo nebude v únoru požívat žádný alkohol, jako by si tento měsíc od lichváře nic nepůjčil.

Je to na vás. Držte se!


Josef Novotný

Terapeut Následné péče Jihlava

Oblastní charita Jihlava24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page