top of page

KOUS Vysočina, z. s. provozuje portál

Podporujeme dobrovolnictví napříč obory

Již několik let vedeme pracovní skupinu pro koordinátory dobrovolníků v Kraji Vysočina. Od roku 2022 jsme ji rozšířili i o neziskovky z jiných, než sociálních oblastí a začali jsme pořádat krajské konference. Přidejte se!

Blog na téma dobrovolnictví

Organizujeme pracovní skupinu vedoucích dobrovolnických skupin a podporujeme dobrovolníky

KOUS

Akademie

Vzděláváme buď prostřednictvím naší akademie nebo přímými vzdělávacími aktivitami

Sdílení dobré

praxe

Vzájemně si vyměňujeme dobrou praxi a sdílíme své postřehy i nesnáze. Společně hledáme řešení našich výzev.

Spolupráce

s krajem

Úzce spolupracujeme s Krajem Vysočina a hledáme nápady a a projekty, jak podpořit sektor dobrovolnictví.

Pilotní

projekty

Zkoušíme nové nápady a realizujeme různé pilotní projekty, které podporují dobrovolnictví či šíří jeho osvětu.

Podcast na téma dobrovolnictví

V rámci podpory dobrovolnictví vytváříme videopodcasty, které Vám přiblíží dobrovolnictví nejen v našem kraji.

 

Jsou to naše první krůčky v tomto formátu, kterému chceme dát od září pravidelný rytmus. Máte se tak na co těšit.

Název neziskovky

Oblast  činnosti

Web

Dobrovolnické centrum

Diakonie ČCE -středisko Myslibořice

Jsme křesťanská nezisková organizace na Vysočině poskytující sociální služby převážně seniorům, lidem s demencí a s mentálním postižením. Všichni dohromady tvoříme společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

ANO

Charita Jihlava

Pomoc a podpora potřebným lidem a jejich okolí je naší prioritou. I dobrovolníci kladou důraz na lidskou důstojnost a duchovní hodnotu každého člověka. Usilují o změnu postojů lidí vedoucí ke zvyšování společenské soudržnosti.

ANO

Charita Havlíčkův Brod

S láskou poskytujeme sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní  situaci. Máme široký záběr v oblasti: v Havlíčkově Brodě, v Humpolci, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Golčově Jeníkově, Přibyslavi, Lipnici nad Sázavou a Želivě.

ANO

Charita Pelhřimov

Pomoc bližnímu svému nás přivedlo k poskytování mnoha forem služeb, kdy je důležité vše dělat srdcem a nepodléhat předsudkům. Musíme si pomáhat a být vytrvalí. 

NE

Charita Třebíč

Naše služba milosrdné lásky církve pro lidi v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

ANO

HODINA H

Vnímání dobrovolnictví je dnes spojené hlavně se sociální službou. Měníme tento pohled a rozvíjíme vnímání fenoménu dobrovolnictví v mnohem širším kontextu a hlavně

na mezinárodní úrovni. Navzájem si pomáhat je pro člověka přirozené, podporujme se tedy navzájem. 

NE

STŘED

Nabízíme sociální, preventivní a terapeutické služby, provozujeme Komunitní centrum Moravia v Třebíči. Jsme tu pro všechny děti a rodiny, které žijí na Vysočině. Našimi hodnotami jsou lidskost, otevřenost, profesionalita, srozumitelnost a důvěryhodnost.

ANO

FOKUS Vysočina

Věnujeme svou energii převážně lidem s duševním onemocněním. Naše podpora směřuje k posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Péče o duševní zdraví, to jsme my. 

ANO

Rodinné  centrum Krteček

Maminky a zároveň dobrovolnice, které si vše zařídily a obhájily a to díky vlastnímu úsilí, trpělivosti a  náruči. Otevřely a udržují v provozu centrum pro všechny maminky s dětmi, které potřebují trávit čas mimo domov. 

NE

Nemocnice Jihlava

Dobrovolník v nemocnici neřeší nemoc jako zdravotní personál, dobrovolník je hlavně skvělý společník s úsměvem a vlídným slovem. My si hrajeme, povídáme, nakupujeme, zpíváme a děláme lidem pobyt v nemocnici snaž

NE

Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina

Komunikujeme mezi organizacemi věnující se trávení volného času dětí a mládeže, státní správou a dalšími subjekty. Smysluplné trávení volného času, to je naší prioritou. 

NE

Informační a poradenské centrum Vysočina

Globálním cílem společnosti je zvyšovat zájem o aktivní zapojení občanů cílových skupin do veřejného dění a podpora jejich života v přirozených sociálních komunitách. 

NE

PIONÝR

Pionýr jako demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Oddílové schůzky, kluby, víkendové výpravy a tábory, to vše pro jeden cíl: výchovu slušného aktivního člověka.

NE

Přidejte se do naší pracovní skupiny

Pracovní skupina byla primárně založena pro koordinaci a podporu činnosti registrovaných dobrovolnických center. Svou činnost dnes rozšiřujeme i o další skupiny dobrovolníků a společně hledáme cesty, jak lépe a efektivněji podpořit dobrovolnictví v Kraji Vysočina

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍC!

Napiš nám, my se ti v zápětí ozveme

bottom of page